انتظار

انتظار:یعنی شکنجه ی زمان ... خورد میشود استخوانهای احساسم زیر این شکنجه ی نفس گیر... اما باز چون سربازی وفادار بی صدا چشم به راهم,چشم به راهه نشانه ای,پیامی از تو .............افسوس

/ 0 نظر / 9 بازدید