سلام امروز بعد از مدت ها گریه کردم! البته گریه چه عرض کنم هق هق بودافسوسبه خدا گفتم تو اصلا صدای منو میشنوی؟ یا میبینی منو؟گفتم وقتی تو منو دوست نداری منم دیگه دوستت ندارمناراحتبا مامانم دعوام شد خواستم زنگ بزنم وحید بگم بیا تکلیفم رو روشن کن ولی زنگ زدم به الین و باهاش درد و دل کردم.مرسی الین جونماچاما بعدش بازم گریه کردم .کلا امروز ازصبح تا شب کریه کارم گریه کردن بودگریهخدا منو گذاشته کنارافسوسوحید انشالله درد و بلای همه ی شوهرای خوب بریزه تنگه دله تو

/ 0 نظر / 9 بازدید