سکوت

سکوت! رساترین فریاد یک زن است!وقتی سکوت میکند,وقتی بحث نمیکند,وقتی برای به کرسی نشاندن عقایدش تلاش نمیکند,بفهم....! که واقعا اسیب دیده است...

/ 10 نظر / 7 بازدید
پرنیان

قربون تو برم سحری . تو برای من سکوت نکنی ها [ماچ]

الین

[گریه]

عمه

باهمه استدلالهای درستی که نوشتی اماعقل وتدبیرحکم میکنه که آرام باشی.توپوست گاو روکندی رسیدی به دم.فکرنکن وحید به این نتایج نرسیده ممکنه نخورده نان گندم اما دیده دست مردم.باورکن اونم متوجه تناقض رفتارخانوادش شده.یکم دیگه صبرکن .نتیجه بهترازاونی میشه که فکرمیکنی لطفا لجبازی با خودت نکن.

حمیده

عزیزم خیلی خوشحال شدم که رای به نفع توصادرشدانشالله همه چی درست میشه..خیلی بااین جمله ات حال کردم واقعادرسته[گریه]عزیزم میدونم دلت پاکه برام خیلی دعاکن خیلی محتاجم ودرمونده

مهدی

سلام ممنونم اومدی وبلاکم[لبخند]

مهدی

خواهش میکنممممممممم خوشحالم یه ذره شاد شدی ....منم برای همین میام اینجا[لبخند]

تنهاخودم

دقیقا