بدونه عنوان

خط زدن بر من پایان من نیست اغاز بی لیاقتی توست !

/ 6 نظر / 11 بازدید
محمد علی

تمام درد من این است: "تو" هر کاری...هم که انجام دهی... باز هم برای...من خوبی

sina

همین کامنت نظر خوبی است و خیلی با معنی است . همین را ویرایش کن اما پایین تاریخ را بذار آن که گفتم

sina

سلام سعی کن خود را فتح کن . تخریب دیگران ، نشان از ویرانی درون توست . هر کس که تو را تخریب کرد مطمئن باش خودش ویرانه ای بیش نیست .

sina

مهم نیست که خط بخوری مهم این است که چه کسی روی تو خط بکشه .وای به روزی که آن کسی که تو دوستش داری روی تو خط بکشه . همان لحظه شروع نفهمیدن توست .

امین

چقدر تلخ و درداور مینویسی بوی غم میدهد اما بدان بهتر از این جایی نیست دیگران را بنگری میبینی خودت خوشبختری