» پست ثابت :: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٧
» اعتقاد ندارم :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٦
» هه هه هه :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
» ................................................................................ :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٥
» شنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٥ :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٥
» چه بگویم :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٥
» روزگار با سختیاش میگذره :: شنبه ٩ امرداد ۱۳٩٥
» حرفی نیست :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳٩٥
» پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٥ :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٥
» جلسه ی دادگاه 21 فروردین :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٥
» پست ثابت :: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٥
» سیاست ها و مهارت ها زندگی 1 (رفتار با خانواده ی همسر)رمز داده نمیشود :: یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
» سیاست ها و مهارت های زندگی 2 (رفتار با خود همسر وقتی خانوادش هستن)رمز نه :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٥
» سیاست ها و مهارت های زندکی 3(رفتار با خود همسر در خانه)رمز داده نمیشود :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٥
» پست ثابت حرفای خصوصی(رمز داده نمی شود,پست مخصوص خودم) :: پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٥
» زندگی :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢